Over de penning

Op deze pagina leggen we uit wat de penning is en hoe je iemand kunt voordragen.

Veelgestelde vragen

Over de penning

 • Wat is de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning?

  In 2012 is, door de stichting Maatschappij en Veiligheid, de prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning in het leven geroepen. Met deze penning worden mensen geëerd en beloond die zich op een bijzondere, moedige, navolgenswaardige manier hebben ingezet voor de veiligheid in de samenleving en anderen stimuleren om een helpende hand te reiken. Dat kan variëren van bijvoorbeeld het redden van een persoon uit een brandende auto tot bijvoorbeeld het achtervolgen van een zakkenroller. De prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning is in 2021 ondergebracht bij het Fonds Slachtofferhulp.

 • Waarom wordt deze penning uitgereikt?

  De hulpdiensten kunnen niet overal tegelijk zijn. Wij burgers kunnen er voor een ander zijn, om slachtoffers te voorkomen, escalatie tegen te gaan, om een verdachte staande te houden, om getuige te zijn en om hulp te verlenen. Veiligheid is een kerntaak van de overheid maar burgers (en ondernemingen/organisaties) hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Met de penning willen we mensen belonen die op een positieve manier invulling geven aan die eigen verantwoordelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te redden uit een brandend huis of uit het water, maar ook door bijvoorbeeld op te treden of in te grijpen in situaties waarbij agressie/geweld een rol speelt.

  De filosofie van prof. mr. Pieter van Vollenhoven: ‘In een maatschappij waarin we niet kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt.’ En dat leitmotiv is nog altijd van toepassing. Op die basis kon het Fonds Slachtofferhulp de afgelopen dertig jaar uitgroeien van een financier van hulpverlening naar een maatschappelijke en onafhankelijke organisatie die initieert en innoveert. Met de prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning wordt die ‘helpende hand’ geëerd en beloond en laten we als Fonds zien dat je daarmee het verschil kunt maken in het leven van een ander.

 • Wie reikt de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning uit?

  De penning wordt uitgereikt door prof. mr. Pieter van Vollenhoven zelf. De penning is ondergebracht bij het Fonds Slachtofferhulp.

 • Hoe wordt bepaald wie de penning krijgt?

  De penning wordt alleen op voordracht uitgereikt. Iedereen kan gedurende het gehele jaar iemand voordragen voor deze onderscheiding. Wij zijn hiervoor op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij. Graag verwijzen we je naar de criteria en het voordrachtsformulier. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door Fonds Slachtofferhulp en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

  Het is van groot belang dat niet de verkeerde mensen een penning ontvangen. Daarom wordt iedere voordracht grondig gecontroleerd. Vaak wordt bijvoorbeeld iemand van de gemeente en/of een betrokken politieagent gebeld om alle details te controleren. Ook wordt een verklaring van goed gedrag gevraagd.

 • Hoe draag ik iemand voor om de penning te ontvangen?

  Graag verwijzen we je naar de voorwaarden en en het voordrachtsformulier.

 • Hoeveel penningen worden er jaarlijks uitgereikt?

  In principe geldt er geen maximum. De praktijk heeft uitgewezen dat het aantal penningen tussen de 5 en 10 per jaar ligt.

 • Wie hebben de penning ontvangen?

  Een overzicht daarvan vind je hier.