Voorwaarden

Aan de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven penning is een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Criteria voor het ontvangen van de penning

Iedereen kan iemand voor deze penning voordragen, mits er aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • De te onderscheiden persoon moet een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in en voor de samenleving.
  • De bijdrage van de te onderscheiden persoon mag geen onderdeel uitmaken van de uitoefening van zijn/haar beroepsmatige werkzaamheden of bedrijf, tenzij er sprake is van uitzonderlijk gedrag, bijvoorbeeld buiten de werktijden.
  • De te onderscheiden persoon moet van onbesproken gedrag zijn.
  • De bijdrage/het gedrag moet vallen binnen de wettelijke normen.

Spelregels

Iedereen kan iemand voordragen voor de penning, door dit formulier in te vullen en samen met een politierapport en/of een krantenartikel over het moedige optreden (indien beschikbaar). Alle ingezonden voordrachten zullen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie bij de Fonds Slachtofferhulp.

Privacyverklaring persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die via dit formulier in ons bezit komen, zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning. De ontvanger van de penning worden expliciet om toestemming gevraagd voor het op onze website vermelden van hun naam en bijbehorende foto van de penninguitreiking.

Indien de media via het Fonds Slachtofferhulp in contact wil komen met de ontvanger van de penning, zullen wij alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, persoonsgegevens verstrekken.

De persoonsgegevens van de uiteindelijke ontvanger van de penning worden in ons archief bewaard tot het moment dat deze penning niet meer wordt uitgereikt. Dit in verband met een eventuele reünie van alle ontvangers van de penning van verschillende jaren. De persoonsgegevens van genomineerden die de penning niet hebben verworven zullen worden vernietigd.

Alle gegevens worden 7 jaar bewaard.