Privacy- en cookiebeleid

Burgermoed is een product van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Bescherming van je privacy is voor ons van groot belang. Gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. Het Fonds Slachtofferhulp neemt hierbij de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft, in acht. In deze privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar op telefoonnummer 070-363 59 36 of via e-mail donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevensverwerkingen door Stichting Fonds Slachtofferhulp en voor alle door haar beheerde websites, waaronder www.burgermoed.nl.

Over wie, op welke manier en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Fonds Slachtofferhulp verwerkt (technische) gegevens van bezoekers van haar website burgermoed.nl. Dit doet zij via het gebruik van Google Analytics-cookies. Met behulp van Google Analytics-cookies verzamelen wij website-gegevens zoals IP-adres en informatie over het gebruik van onze website. Lees hier meer over onder het kopje ‘Cookies’.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:

  1. Ten behoeve van de interne analyse van de websitefunctionaliteiten. Met behulp van deze informatie kunnen de diensten van burgermoed.nl verbeterd worden, zodat bezoekers sneller en eenvoudiger vinden wat ze nodig hebben.

Cookies

Bewaartermijnen

Burgermoed.nl hanteert bij de verwerking van gegevens de volgende bewaartermijnen:

a) Internetgegevens van websitebezoekers; maximaal 2 jaar, tenzij betrokkene eerder de cookies verwijderd van zijn apparatuur.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Stichting Fonds Slachtofferhulp in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of via telefoonnummer 070-3635936. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Fonds Slachtofferhulp via donateurs@fondsslachtofferhulp.nlof via telefoonnummer 070-3635936 (op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 uur – 17:00 uur).

Wijzigingen

Stichting Fonds Slachtofferhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Stichting Fonds Slachtofferhulp tevens kenbaar maken via de website www.burgermoed.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

DEN HAAG, 22 mei 2018