Voordragen

Op deze pagina kun je iemand voordragen om de penning te ontvangen. Ook leggen we uit aan welke criteria een aanvraag moet voldoen.Waarom deze penning?

In 2012 is een start gemaakt met het onderscheiden van personen met de zogenaamde Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning. Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich inzet voor de veiligheid in onze samenleving en wil daarom mensen die hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen eren en belonen. Het gaat ons hierbij niet zo zeer om bijvoorbeeld een hulpverlener die zijn werk goed doet, maar om een gewone burger die zich inzet voor de veiligheid of een hulpverlener die iets extra’s doet.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid maar burgers (en ondernemingen/organisaties) hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Met de penning willen we mensen belonen die op een positieve manier invulling geven aan die eigen verantwoordelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld door iemand te redden uit een brandend huis of uit het water, maar ook door bijvoorbeeld op te treden of in te grijpen in situaties waarbij agressie/geweld een rol speelt.

Wie komen in aanmerking?

Wij zijn op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij. Onder ‘moedig’ verstaan wij dat iemand de moed heeft om zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid te nemen. Dat kan zijn door naar voren te treden bij een ongeval of bij agressie (vechtpartij, inbraak, diefstal etc.), maar bijvoorbeeld ook door het initiatief te nemen om een buurt veiliger te maken, of door het melden van een onveilige situatie.

Voorwaarden

Lees voordat je iemand voordraagt even de privacyverklaring en voorwaarden door.

Iemand voordragen